Bij het verliezen van je partner verliest men niet alleen zijn of haar maatje met wie men alles deelde. Nee , het verliezen van een partner gaat ook gepaard met secundaire vormen van verlies. Verlies van bijvoorbeeld zijn of haar woning, verlies van (een deel van het) inkomen, verlies van intimiteit, verlies van veiligheid en een toekomstbeeld. U zult begrijpen dat het verliezen van een partner daarom erg intens en heftig is voor de weduwe of weduwnaar in kwestie.

Eenzaamheid

Veel rouwende die hun partner zijn verloren voelen zich eenzaam. Na het overlijden van zijn of haar geliefde, ontstaat er immers een dagelijks terugkerende leegte in het leven van de weduwe of weduwnaar. Een leegte die niet door familie of vrienden is op te vullen en waar men als het ware alleen doorheen moet. Iedere dag wordt hij of zij geconfronteerd met de afwezigheid van de overleden partner. Men eet alleen, slaapt alleen en ziet dagelijks foto´s en spullen van hem of haar in huis. Die confrontatie geeft een weduwe of weduwnaar veelal een eenzaam gevoel.

Wat kunt u als naaste doen?

U kunt zijn of haar partner niet vervangen, dat wordt ook niet van u verwacht of gevraagd. Wel kunt u zorgen voor een veilige en liefdevolle omgeving. Voor liefde, zorg en aandacht. Hoe?

  • Biedt de weduwe of weduwnaar aan om op een vaste dag samen te eten.
  • Nodig de weduwe of weduwnaar eens wat vaker bij u uit.
  • Ga eens wat vaker bij hem of haar langs.
  • Vraag of hij of zij met jullie gezin mee op vakantie wilt of een dagje weg bijvoorbeeld.
  • Laat van u horen op hun trouwdag, zijn of haar verjaardag en andere belangrijke dagen.
  • Nodig de weduwe of weduwnaar uit voor de feestdagen.
  • Toon interesse en luister naar zijn of haar verhaal.

Veranderingen

Naast de eenzaamheid gaat het verlies van een partner ook altijd gepaard met veranderingen. Waarbij men kan spreken over praktische veranderingen zowel als emotionele veranderingen.

Praktische veranderingen
Met het overlijden van een partner zullen de dagelijkse bezigheden en taken ook veranderen. Wellicht was de overledene de kostwinner, wellicht was hij of zij verantwoordelijk voor het koken en moet dit nu ineens door hem of haar worden overgenomen. Deze relatief kleine veranderingen kunnen van grootse invloed op de weduwe of weduwnaar hebben. U kunt daar verlichting in brengen. Hoe?

  • Door samen alle taken in kaart te brengen die de overleden partner altijd deed en samen te kijken welke taken de weduwe of weduwnaar zelf over kan nemen of welke mogelijk op een andere wijze ingevuld dient te worden.
  • Door te vragen waar hij of zij bij geholpen zou zijn.
  • Door aan te bieden om hem of haar te helpen met praktische zaken als de administratie, de huishouding of door het doen van boodschappen.

Emotionele veranderingen
Naast de praktische veranderingen is er ook altijd sprake van emotionele veranderingen. Denk daarbij aan een veranderd toekomstbeeld van de weduwe of weduwnaar in kwestie. Misschien stonden ze op het punt van samenwonen of verhuizen, misschien wilde ze een gezin stichten of waren ze juist net met pensioen en stonden ze op het punt om samen te gaan genieten van hun vrije tijd.

U begrijpt dat het verlies dus ook invloed heeft op het geestelijk welzijn van rouwende. Dit is iets dat u niet voor hem of haar kunt veranderen. Wat u wel kunt doen is hem of haar de ruimte bieden om altijd bij u aan te kloppen en zijn of haar verhaal te doen, emoties te tonen en zo ruimte te geven aan zijn of haar verdriet.

Stapje verder

Het kan zijn dat u uw naaste heeft aangegeven dat het hem of haar even teveel is. Dat hij of zij behoefte heeft aan contact met lotgenoten kijk dan eens in de Condole app agenda. Daar staan met regelmaat bijeenkomsten gericht op het contact tussen weduwen en weduwnaars in vermeld. Ook vindt u er lezingen en korte tripjes speciaal georganiseerd voor en door weduwen en weduwnaars. Merkt u dat dit niet genoeg is kunt u hem of haar wijzen op stichtingen die zich inzetten voor rouwenden na partnerverlies. Onderstaand geven we een aantal voorbeelden van dergelijke instanties:

En tot slot zijn er natuurlijk ook verschillende rouwspecialisten waar u of uw naaste terecht kan met vragen. Kijk hiervoor in de app bij “Hulp bij rouwverwerking”. Daar staan alle gecertificeerde rouwbegeleiders in de regio en kunt u op basis van de gewenste postcode een rouwbegeleider in de buurt vinden.

Meer artikelen over partnerverlies lezen? Download de app