Wanneer een teamlid of medewerker te maken krijgt met een groot verlies, sta je als leidinggevende voor een moeilijke keuze: ga je wel of niet op rouwbezoek? Deze beslissing kan ingewikkeld zijn, met zowel persoonlijke als professionele overwegingen. Of je wel of niet gaat hangt vaak samen met de relatie die je met de collega ervaart, de religieuze rituelen en het respect voor de privacy van je collega. Om je te helpen de juiste beslissing te kunnen nemen tonen we je wat argumenten om wel of niet te gaan en delen we daarin ervaringen van andere leidinggevenden. Houdt daarbij rekening met het feit dat jij niet hen bent en dat iedere situatie anders is. De keuze om wel of niet te gaan hangt dus echt nauw samen met jouw eigen situatie.

Argumenten om wél te gaan

Wanneer je besluit op rouwbezoek te gaan en dit wordt gewaardeerd, kan het je medewerker een gevoel van steun en waardering geven. Dit kan bijdragen aan het herstelproces en een positief effect hebben op zijn of haar terugkeer naar het werk. Ga je zonder overleg op bezoek en blijkt dit achteraf niet op prijs te zijn gesteld, dan kan dit het rouwproces bemoeilijken en mogelijk een barrière vormen in de werkrelatie. Wij raden je dus aan om altijd even met je medewerker of zijn of haar directe omgeving te overleggen wat wenselijk is en hier ook gehoor aan te geven.

  • Blijk van medeleven

Een persoonlijk bezoek toont medeleven en zorg voor het welzijn van de medewerker, buiten de professionele context om.  “Toen ik als manager op rouwbezoek ging bij één van mijn teamleden zag ik de dankbaarheid in zijn ogen. Het voelde als het juiste om te doen. Om hem te laten zien dat ik er voor hem was, niet alleen als manager maar ook als mens,” vertelt Martijn, een afdelingshoofd bij een technologiebedrijf ons. Ook de medewerkster zelf zei: “Mijn managers bezoek gaf me het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Het hielp me sneller terug te keren naar het werk omdat het me een vorm van veiligheid gaf, ik wist dat ze er op het werk voor me zouden zijn en dat was fijn.”

  • Teamcohesie

Het laat zien dat je als leidinggevende waarde hecht aan de medewerker als persoon, wat kan bijdragen aan teamcohesie en het vertrouwen. Sandra, een projectleider bij een grote organisatie, zegt: “Nadat ik op rouwbezoek was gegaan, merkte ik dat de hele dynamiek in het team veranderde. Er was een dieper respect, begrip en medeleven voor elkaar ontstaan.”

  • Persoonlijke band

Een rouwbezoek kan de band tussen jou en je medewerker versterken, wat op de lange termijn positief kan zijn voor de samenwerking. “Het heeft onze professionele relatie versterkt. We begrijpen elkaar nu op een dieper niveau,” vertelt Karin, een leidinggevende bij een marketingbureau ons.

Argumenten om niet te gaan

De beste reden om niet te gaan is wanneer je medewerker zelf heeft aangegeven dat je niet hoeft te komen. Dat wil niet zeggen dat je dan niets meer van je moet laten horen. Het is alleen dat je gehoor geeft aan zijn of haar wens om niet te komen. Als je besluit dat het niet gepast is om te gaan, stuur dan een oprechte condoleancekaart of troostgeschenk. Hiermee toon je ook steun en medeleven.

  • Religieuze achtergrond

Soms heb je medewerkers die een religie nastreven waar jij weinig of niets vanaf weet. Religieuze overtuigingen en culturele normen kunnen de manier waarop rouw wordt beleefd en uitgedrukt aanzienlijk beïnvloeden. In sommige religieuze tradities kan rouw als een zeer privéaangelegenheid worden beschouwd, waarbij alleen naaste familieleden worden betrokken. In andere kan de gemeenschap juist worden aangemoedigd om deel te nemen aan rouwceremonies en herdenkingen. Naast specifieke religieuze rituelen kunnen er ook culturele normen en waarden zijn die bepalen hoe er wordt omgegaan met rouw en verlies. In sommige culturen kan het bijvoorbeeld ongepast zijn voor mensen van het andere geslacht om aanwezig te zijn bij bepaalde rouwrituelen. Het is belangrijk te onthouden dat zelfs binnen één religie of cultuur, individuen hun eigen interpretaties en gevoelens kunnen hebben over wat passend is. Niet iedereen volgt strikt de religieuze of culturele normen. Het kennen van de rituelen en culturele normen kan helpen om een weloverwogen besluit te nemen over een bezoek.

Als je niet zeker weet of het gepast is om op rouwbezoek te gaan, kun je discreet informeren wat wenselijk is. Misschien kun je erachter komen via een vertrouwd collega of een familielid van de rouwende.

  • Privacy

Sommige mensen ervaren hun rouw als zeer privé en willen dit liever niet delen met collega’s of leidinggevenden. Tom, een financieel analist, reflecteert: “Toen mijn vader overleed, waardeerde ik alle steun van mijn collega’s, maar ik wilde mijn verdriet privé houden. Ik was opgelucht dat mijn manager dat respecteerde en niet onaangekondigd voor mijn deur stond.”  Ook al is de manager in dit voorbeeld niet gegaan, is er toch een vorm van contact en respect geweest. De manager had in dit geval geïnformeerd naar de wensen van Tom en hier gehoor aan gegeven.

  • Professionele afstand

Het behouden van een zekere professionele afstand kan in sommige gevallen wenselijk zijn, om niet een grens te overschrijden. “Ik wilde niet dat mijn team me in zo’n kwetsbare positie zag. Het was belangrijk voor mij om een zekere professionele afstand te behouden,” deelt Sophie, een HR-manager.

  • Persoonlijke emoties

Als leidinggevende kun je zelf moeite hebben met dergelijke emotionele situaties en voel je je mogelijk niet op je gemak. Richard, een teamleider, geeft toe: “Ik wist eerlijk gezegd niet hoe ik met de situatie moest omgaan. Ik wilde mijn medewerker steunen, maar was bang dat mijn eigen emoties in de weg zouden staan. Ik had besloten om niet te gaan maar een persoonlijke kaart met presentje op te sturen.”

Conclusie:

Elk individu en elke situatie is uniek. Als je overweegt om op rouwbezoek te gaan kun je eerst subtiel informeren of het wel gewenst is dat je gaat bijvoorbeeld door dit een andere collega of directe naaste van de rouwende medewerker te vragen. Ook kun je je medewerker in rouw zelf vragen of hij of zij het op prijs zou stellen als je even langs zou komen. Wat het belangrijkste is, is dat de medewerker zich gesteund en gewaardeerd voelt in deze moeilijke tijd. Een persoonlijk condoleance kaartje of het sturen van een troostgeschenk kan ook een manier zijn om je steun te betuigen, zonder de privacy van je medewerker te schenden.

Meer tips nodig? Download de app en zie meer artikelen waarin we ingaan op rouw op de werkvloer. Wij zijn er voor je 7 dagen per week!